Verplicht eigen risico stijgt met € 10 naar € 385

Het eigen risico wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. In 2016 betaalt u voor de meeste zorg uit de basisverzekering de eerste € 385 zelf.

U betaalt geen eigen risico voor:

zorg die valt in de aanvullende en tandartsverzekering
zorg door de huisarts (behalve medicijnen en laboratoriumonderzoek via de huisarts)
zorg voor kinderen tot 18 jaar
wijkverpleging
verloskundige en kraamzorg
hulpmiddelen in bruikleen
nacontrole donor na orgaandonatie

Vrijwillig eigen risico

Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan korting op de premie van de basisverzekering.