Ook eigen risico hoger in 2015

Naast dat de zorgpremie in 2015 weer omhoog gaat blijkt uit de miljoenennota van het kabinet ook dat het verplichte eigen risico voor 2015 weer verder stijgt.

Na de forse sprong in 2013 van meer dan honderd euro, stijgt het verplichte eigen risico 2015 naar 375 euro per volwassene op jaarbasis. Dat betekent dat voor de zorg vanuit de basisverzekering een nog groter deel van de kosten zelf moet worden betaald. Uitzondering hierop vormen de kosten van onder meer de huisarts, kraamzorg, verloskundige en bevolkingsonderzoeken. Ook voor wijkverpleging hoeft geen eigen risico te worden betaald.

Zie hieronder de stijging van het verplichte eigen risico:

eigen-risico-2015

Zorgpremie 2015 waarschijnlijk € 110,- hoger

In 2015 vinden er veel veranderingen plaats in de zorg. Zo komt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) te vervallen en worden de zorgzaken voor langdurige zorg verdeeld onder zorgverzekeraars en gemeenten. Zorgverzekeraars zijn in 2015 verantwoordelijk voor zorg voor zintuigelijke gehandicapten, GGZ en verpleging en persoonlijke verzorging zonder verblijf. Om die reden stijgen de zorgpremies waarschijnlijk naar gemiddeld 1.211 euro per jaar, de zogenaamde “nominale zorgpremie”, waar het kabinet mee rekent. Dat is 110 euro meer dan in 2014.

Uiteindelijk bepalen de zorgverzekeraars zelf wat de premie wordt voor de zorgverzekering 2015.

Hieronder het verloop van de nominale zorgpremie 2011-2015 per volwassene.

zorgpremie-2015